خواص عرق اترج

خواص عرق اترج

خواص عرق اترج
معالج تهوع و اسهال
رفع عطش و سکسکه …


صفراوی
مقوی قلب و دماغ و کبد
تنظیم عادت خانم ها
بیماریهای عصبی